Wydawca treści Wydawca treści

Oferta sprzedaży sadzonek

Nadleśnictwo Antonin oferuje sadzonki wybranych gatunków leśnych przeznaczonych do sprzedaży wiosną 2019 roku:*

 

Gatunek

Symbol produkcyjny

Region pochodzenia

Cena

Netto*

Brutto**

Klon zwyczajny

KL 1/0 PL30 1423,95 1537,87

Klon zwyczajny

KL 3/0 551 653,68 705,97

Bez koralowy

BEZ.K 3/0 PL30 1309,99 1414,79

Dąb szypułkowy

DB.S 5/0

354

909,50 982,26

Klon jawor

JW 1/0 PL 30     431,50 466,02

Klon jawor

JW 3/0 354 1066,65 1151,98

Klon jawor

JW 4/0 354 1248,19 1348,05

Lipa drobnolistna

LP 1/0 PL 30     972,81 1050,65

Lipa drobnolistna

LP 3/0 354 1106,63 1195,16

Olsza czarna

OL 1/0 OL 30 177,23 191,41

Olsza czarna

OL 2/0 OL 30 1219,02 1316,54

Modrzew europejski

MD 1/0 MD 50 1230,13 1328,54

Modrzew europejski

MD 2/0 MD 50 981,74 1060,28

Świerk pospolity

SW 1/0 SW 50 388,19 419,25

Świerk pospolity

SW 2/0

SW 81

1373,19 1483,05

Świerk pospolity

SW 3/0

SW 82 610,98 659,86

Świerk pospolity

SW 2/2

SW 81 1688,32 1823,39

 

    Osoba do kontaktu: Hubert Guździoł - leśniczy szkółkarz, tel. +48 608 644 883.

*  Wyciąg z cennika na sadzonki wprowadzonego Zarządzeniem nr 06/19 Nadleśniczego Nadleśnictwa Antonin z dnia 29 stycznia 2019 roku.

** ceny za tysiąc sztuk - loco szkółka leśna. Do cen netto dolicza się podatek VAT w wysokości 8%.