Wydawca treści Wydawca treści

Oferta sprzedaży sadzonek

Nadleśnictwo Antonin oferuje sadzonki wybranych gatunków leśnych przeznaczonych do sprzedaży jesienią 2019 roku:*

 

Gatunek

Symbol produkcyjny

Cena

Netto*

Brutto**

Buk zwyczajny

BK 3/0 1394,00 1505,52

Dąb szypułkowy

DB.S 3/0 1461,00 1577,88

Dąb szypułkowy

DB.S 6/0

1325,00 1431,00

Klon jawor

JW 2/0  745,00 804,60

Klon zwyczajny

KL 2/0 2456,00 2652,48

Lipa drobnolistna

LP 2/0 2148,00 2319,84

Olsza czarna

OL 2/0 378,00 408,24

Modrzew europejski

MD 2/0 2106,00 2274,48

Modrzew europejski

MD 3/0 1813,00 1958,04

Sosna zwyczajna

SO 2/0 595,00 642,60

Świerk pospolity

SW 2/0

783,00 845,64

Świerk pospolity

SW 3/0

2215,00 2392,20

Świerk pospolity

SW 4/0

952,00 1028,16

 

    Osoba do kontaktu: Hubert Guździoł - leśniczy szkółkarz, tel. +48 608 644 883.

*  Wyciąg z cennika na sadzonki wprowadzonego Zarządzeniem nr 58/19 Nadleśniczego Nadleśnictwa Antonin z dnia 01 października 2019 roku.

** ceny za tysiąc sztuk - loco szkółka leśna. Do cen netto dolicza się podatek VAT w wysokości 8%.