Wydawca treści Wydawca treści

Sprzedaż drewna

Sprzedaż drewna w leśnictwach odbywa się w dniach: wtorek i piątek w godzinach: 7.30 - 9.30. Sprzedaż drewna w nadleśnictwie odbywa w dniach: wtorek, czwartek i piątek w godzinach: 8.30 ‒ 13.30. Uwaga: w ostatnim dniu miesiąca oraz w pierwszym dniu kolejnego miesiąca nadleśnictwo nie prowadzi sprzedaży detalicznej.

Lasy Państwowe są głównym dostawcą drewna na polski rynek. Oferta sprzedaży drewna ograniczona jest możliwościami pozyskania drewna, określonymi w planach urządzenia lasu, tworzonych na 10 lat. Podstawowym miejscem obrotu drewnem jest Internet. Nowoczesna gospodarka leśna, prowadzona przez Lasy Państwowe w naszym kraju, podporządkowuje wielkość pozyskania drewna nadrzędnym względom trwałości lasów i zwiększania ich zasobów. Z drugiej strony, nie wolno zapominać, że sprzedaż drewna zapewnia ekonomiczne warunki prowadzenia tej gospodarki – stanowi ponad 90 proc. przychodów nadleśnictw. W 2016 r. Lasy Państwowe pozyskały 39,2 mln m3. drewna, w planie na 2017 r. zakłada się pozyskać 40,5 mln m3.

Zasady sprzedaży drewna określane są zarządzeniem dyrektora generalnego Lasów Państwowych. Aktualne wytyczne znajdziemy w Zarządzeniu nr 46 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 24 października 2016 r. w sprawie sprzedaży drewna prowadzonej przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe.