Wydawca treści Wydawca treści

Sprzedaż drewna

Sprzedaż drewna w leśnictwach odbywa się w dniach: wtorek i piątek w godzinach: 7,30 - 9,30. Sprzedaż drewna w nadleśnictwie odbywa w dniach: wtorek, czwartek i piątek w godzinach: 8.30 ‒ 13.30. Uwaga: w ostatnim dniu miesiąca oraz w pierwszym dniu kolejnego miesiąca nadleśnictwo nie prowadzi sprzedaży detalicznej.

Lasy Państwowe są głównym dostawcą drewna na polski rynek. Oferta sprzedaży drewna ograniczona jest możliwościami pozyskania drewna, określonym w planach urządzenia lasu, tworzonych na 10 lat. Podstawowym miejscem obrotu drewnem jest internet. Nowoczesna gospodarka leśna, prowadzona przez Lasy Państwowe w naszym kraju, podporządkowuje wielkość pozyskania drewna nadrzędnym względom trwałości lasów i zwiększania ich zasobów. Z drugiej strony, nie wolno zapominać, że sprzedaż drewna zapewnia ekonomiczne warunki prowadzenia tej gospodarki – stanowi ponad 90 proc. przychodów nadleśnictw. W 2010 r. Lasy Państwowe pozyskały 33,75 mln sześc. drewna, w planie na 2011 r. zakłada się pozyskać 34,2 mln m sześc.

Zasady sprzedaży drewna określane są zarządzeniem dyrektora generalnego Lasów Państwowych. Aktualne zasady znajdziemy w Zarządzeniu nr 46 w sprawie zasad sprzedaży drewna przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe na 2017 r., podpisanym przez dyrektora generalnego LP 24 października 2016 r.