Wydawca treści Wydawca treści

Oferta edukacyjna i podziękowania

          Nadleśnictwo Antonin aktywnie uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy o środowisku leśnym, o wielofunkcyjnej i zrównoważonej gospodarce leśnej poprzez podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie racjonalnego i odpowiedzialnego korzystania ze wszystkich funkcji lasu i budowaniu zaufania społecznego do leśników.

          Działalność edukacyjna prowadzona przez naszych leśników jest skierowana do wszystkich, ale najważniejszą grupą odbiorców są dzieci i młodzież.

          W ramach edukacji leśnej organizujemy różnego rodzaju imprezy plenerowe, wycieczki do lasu, pogadanki w izbie przyrodniczo-leśnej, wizyty leśników w szkole, a także wystawy oraz konkursy o lesie i przyrodzie.

          Tak pojęta edukacja leśna cieszy się dużym uznaniem w lokalnym społeczeństwie, czego dowodem są załączone podziękowania.