Asset Publisher Asset Publisher

Hodowla lasu

Hodowla Lasu

Hodowla lasu to dziedzina gospodarki leśnej, która obejmuje odnawianie lasu po wycince, jego pielęgnację oraz zalesianie nowych obszarów. Dzięki temu powierzchnia lasów nie tylko nie zmniejsza się wraz z pozyskaniem drewna, ale lasów w Lasach Państwowych corocznie przybywa. Hodowla Lasu obejmuje różne działania od momentu powstania nasiona, poprzez kolejne fazy rozwoju drzewostanu aż do momentu powstania pełnowartościowego surowca drzewnego.

Dawniej zalesiano i odnawiano sztucznie każdą powierzchnię, zgodnie z ówczesnymi wytycznymi (zasada, że należy wszystko uproduktywnić). Obecnie obowiązują nas przepisy prawa wewnętrznego, polskiego i unijnego oraz zasady certyfikacji FSC i PEFC. Według nich gospodarkę leśną należy prowadzić zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, dostosowywać skład gatunkowy sadzonek drzew lasotwórczych do siedliska oraz popierać powstawanie odnowień naturalnych.

Procesy odnowienia, pielęgnacji oraz zalesienia regulują Zasady Hodowli Lasu, które m.in. obligują nas do odnowienia sadzonkami gatunków lasotwórczych powierzchni po wyrębie starego drzewostanu maksymalnie w ciągu 5 lat po wycince. A także opisują, jak kształtować drzewostany uwzględniając szereg czynników, takich jak np. klimat czy wpływ człowieka.

Las odnawia się naturalnie (poprzez samosiew) lub sztucznie (z wyselekcjonowanych nasion wyrastają sadzonki pielęgnowane na szkółkach leśnych, a następnie przesadzane do lasu).

W Nadleśnictwie Antonin około 40% wszystkich upraw to samosiewy, a zakładamy ich rocznie ponad 150 ha. Cykl od momentu zawiązania szyszki do wydania nasion u sosny trwa 3 lata dlatego 5 lat jest optymalnym okresem, aby uzyskać zadowalające efekty takiego samosiewu. Prace wspomagające pojawienie się odnowienia naturalnego w naszym nadleśnictwie polegają na odpowiednim przygotowaniu gleby tak, aby stworzyć jak najkorzystniejsze warunki dla wzrostu i rozwoju siewek. Na wielu powierzchniach po wycince można zauważyć pozostawione pojedyncze drzewa, najczęściej w rzędach. To tzw. nasienniki, pozostawiane po to, aby wydały nasiona, które rozsieją się w najbliższym sąsiedztwie.

Sadzonki do odnowień sztucznych (sadzenia) dostarcza nasza własna szkółka leśna w Świecy, która produkuje materiał sadzeniowy także na potrzeby Nadleśnictwa Taczanów.

Uprawy, niezależnie od sposobu w jaki powstały, pielęgnuje się poprzez koszenie chwastów. Sadzonki bądź siewki w początkowym okresie wzrostu przegrałyby walkę z chwastami, gdyby nie nasze zabiegi.

W późniejszym okresie, gdy siewki i sadzonki stają się już drzewkami wykonujemy tzw. czyszczenia wczesne, które mają na celu usunięcie osobników chorych i wadliwych. Po osiągnięciu zwarcia czyli po zetknięciu się koron drzewek zaczynamy mówić o fazie młodnika i tu wykonujemy czyszczenia późne. Polegają one na dalszym usuwaniu drzewek chorych i takich, które wkrótce obumrą, co widać po koronie i usytuowaniu w drzewostanie. Generalnie nieco przerzedza się młody drzewostan, w celu wzmocnienia pozostałych drzew i ich koron. Chodzi o to, aby poszczególne egzemplarze nie traciły swojej całej energii na zbyt silną konkurencję między sobą, a na walkę z zagrożeniami, których w tym okresie nie brakuje.

Wszystkie te zabiegi, które zaliczamy do hodowli lasu skutkują otrzymaniem drewna o możliwie najlepszej jakości, pozyskanego z silnych, odpornych na zagrożenia drzewostanów.