Zasoby leśne

Powierzchnia Nadleśnictwa Antonin wynosi 19831,42 ha i jest to jednostka o wyjątkowo wysokiej lesistości – prawie 50% jej powierzchni zajmują lasy. Nadleśnictwo podzielono na 13 leśnictw i szkółkę leśną w Świecy, które podzielono w ramach 3 obrębów gospodarczych: Antonin, Moja Wola i Świeca