Lista aktualności Lista aktualności

Powrót

Szkolenie hodowlane w Nadleśnictwie Antonin

Szkolenie hodowlane w Nadleśnictwie Antonin

Leśnicy Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Rychtalskie” spotkali się na terenie Nadleśnictwa Antonin na wspólnym szkoleniu hodowlanym prowadzonym przez specjalistów Wydziału Gospodarki Leśnej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu.

W dniach 9-10 października na terenie Nadleśnictwa Antonin odbyło się wspólne szkolenie jednostek wchodzących w skład Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Rychtalskie”. Leśnicy z nadleśnictw Antonin i Syców oraz Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Siemianicach mogli dowiedzieć się, jak doskonalić metody wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych w drzewostanach iglastych i liściastych. Szkolenie prowadzili specjaliści Wydziału Gospodarki Leśnej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu: naczelnik Jacek Szaj oraz Jędrzej Szyguła i Grzegorz Stachowiak.

Czyszczenia i trzebieże są podstawowymi czynnościami pielęgnacyjnymi. Zadaniem leśnika jest uważna obserwacja szybko zachodzących przemian w życiu młodego, formującego się drzewostanu oraz naturalnych procesów zachodzących w lesie. Jednym z nich jest wydzielanie się drzew powodowane konkurencją o światło i przestrzeń. Cięcia pielęgnacyjne zapewniają optymalne warunki wzrostu i rozwoju drzewostanu.

Podczas szkolenia zwrócono szczególnie uwagę na konieczność usuwania rozpieraczy, których szybko przyrastające gałęzie ograniczają przestrzeń życiową drzew sąsiadujących. W trakcie prowadzenia zabiegów zalecono pozostawiać w dolnej warstwie drzewostanu drzewa podstójkowe, a jeśli występuje konieczność podkrzesywania – nie zostawiać tylcówDodatkowe wskazania dotyczyły prowadzenia cięć – wyższe ścinanie drzewek pozwala wykorzystywać wysokie pniaki jako naturalną ochronę młodnika przed spałowaniem przez zwierzynę.

Pielęgnacja polega głównie na wyprowadzeniu drzewostanu dobrej jakości. Jakością będzie nie tylko wygląd drzew, ale przede wszystkim takie pożądane cechy jak między innymi wytrzymałość. Dzięki temu nie straszne drzewom (i leśnikom) żadne wiatry.