Lista aktualności Lista aktualności

Powrót

Spotkanie z przedsiębiorcami - zakładami usług leśnych w Nadleśnictwie Antonin

Spotkanie z przedsiębiorcami - zakładami usług leśnych w Nadleśnictwie Antonin

W dniu 14 listopada 2018 roku w Nadleśnictwie Antonin odbyło się spotkanie z przedsiebiorcami w sprawie postępowania przetargowego „Wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Antonin w roku 2019”. Na spotkaniu omówione zostały pytania Wykonawców dotyczące SIWZ oraz wzoru umowy.

SIWZ, czyli Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych, jest podstawowym i najważniejszym dokumentem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Pozwala wykonawcom dowiedzieć się, czego dokładnie oczekuje od nich zamawiający, czy są w stanie wykonać dane zamówienie oraz jakie są warunki udziału w postępowaniu. Określa wzajemne prawa i obowiązki stron. Krótko mówiąc SIWZ jest swoistym zaproszeniem wykonawców do składania ofert.

Na spotkaniu zaprezentowano również jak wypełnić JEDZ – jednolity europejski dokument zamówienia. Wystartowanie w przetargu wiąże się ze złożeniem dokumentu elektronicznego. Na spotkaniu omówiono jak dokonać prawidłowego e-podpisu i szyfrowania.

Zebranie otworzył Nadleśniczy Nadleśnictwa Antonin Adam Całka. W spotkaniu wzięła udział przedstawicielka Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu Pani Joanna Skonieczna – specjalistka Służby Leśnej do spraw zamówień publicznych. Ze strony nadleśnictwa obecni byli: zastępca nadleśniczego Tomasz Rychlik oraz sekretarz nadleśnictwa Adam Kozyra.