Lista aktualności Lista aktualności

Powrót

Pracowity okres za nami!

Pracowity okres za nami!

Wiosna to czas sadzenia i pielęgnacji młodego pokolenia lasu

Połowa maja, to w Nadleśnictwie Antonin czas zakończenia wiosennych odnowień. Odnosząc się do definicji, odnowienie lasu jest to wprowadzanie nowego pokolenia sztucznie bądź naturalnie na miejsce dotychczasowych drzewostanów usuniętych w toku użytkowania rębnego lub zniszczonych przez klęski żywiołowe. Łącznie odnowiono ok. 257 ha (to ponad 350 boisk piłkarskich!), z czego aż 30% stanowiły odnowienia naturalne. Ponad 150 ha zostało wprowadzone sztucznie w tym prawie 50 ha zostało zasiane.

Lokalni leśnicy zaopatrzeni w wyselekcjonowany jakościowo materiał sadzeniowy, pochodzący ze szkółki leśnej w Świecy posadzili prawie 500 000 sztuk sosny zwyczajnej oraz niewiele ponad 400 000 sztuk gatunków liściastych, w których dominującą część zajmują brzoza brodawkowata, dąb szypułkowy oraz dąb bezszypułkowy. Największą ilość młodego pokolenia wprowadzono w Leśnictwie Kałkowskie.

Wysoki udział odnowień naturalnych w Nadleśnictwie Antonin – nieco ponad 80 ha jest zdecydowanie powodem do dumy. Takie odnowienie wymaga dużego zaangażowania, doświadczenia oraz znajomości drzewostanów. Leśnicy nie mogą jednak pozwolić sobie na odpoczynek, gdyż powoli zaczyna się okres pielęgnacji. Nasuwa się pytanie czym tak naprawdę jest pielęgnacja lasu?

Jest to najważniejsza oraz najbardziej pracochłonna czynność wykonywana od momentu posadzenia lasu, aż do okresu jego dojrzałości. Możemy podzielić ją na: pielęgnację gleby, czyszczenia wczesne oraz czyszczenia późne. Pielęgnacja gleby obejmuje zabiegi spulchniania gleby, zwalczania chwastów, poprawiania formy drzew oraz w przypadku odnowień naturalnych przerzedzania zbyt gęstych części samosiewów. Czyszczenia wczesne są prowadzone w młodych drzewostanach zwykle przed osiągnięciem przez nie zwarcia. Głównym celem czyszczeń wczesnych jest regulacja składu gatunkowego drzewostanu i usunięcie drzew wadliwych (chorych, osłabionych, zbyt szybko rosnących). Dokonuje się wtedy selekcji negatywnej polegającej na usuwaniu drzew niepożądanych w drzewostanie. Czyszczenia późne prowadzone są w młodych drzewostanach po osiągnięciu przez nie zwarcia i zróżnicowaniu pozycji biosocjalnych drzew, mają charakter selekcji negatywnej. Celem czyszczeń późnych jest rozluźnienie zwarcia, zahamowanie wzrostu bądź usunięcie drzew niepożądanych w drzewostanie (drzewa wadliwe, rozpieracze).

W Nadleśnictwie Antonin 850 ha zostało objęte zabiegami pielęgnacyjnymi. Na powierzchni ponad 550 ha zaplanowano wykonanie zabiegów przygotowania gleby oraz zwalczania chwastów. Czyszczeniem wczesnym objęte zostanie prawie 120 ha, natomiast czyszczeniem późnym około 20 % więcej tj. nieco ponad 140 ha.

Podsumowując, leśnicy wkładają ogrom pracy w odnowienia oraz pielęgnację lasu. Wszystko po to, aby docelowy drzewostan wyróżniał się jak najlepszą jakością i kondycją zdrowotną.